Iso-Lamminneva

Iso-Lamminneva on Kärsämäellä sijaitseva, yhteensä yli 35 hehtaarin kokoinen entinen turvetuotantoalue. Kiinteistön omistaa Merimiesten eläkekassa, joka on sijoittanut metsätiloihin ympäri Suomea. Conifer Consulting Oy vastaa tilan hallinnoinnista ja on teettänyt alueelle esisuunnitelman jatkokäyttömuotojen kartoittamiseksi. Esisuunnitelmassa alueelle tunnistettiin noin 10 hehtaarin kokoinen alue, johon olisi mahdollista perustaa kosteikko.

Kosteikon perustamisella tavoitellaan alueen luonnon monimuotoisuuden parantumista, paikallisten ihmisten virkistysmahdollisuuksien lisääntymistä, vesistönsuojeluratkaisuja ja lisääntynyttä hiilensidontaa. Kosteikkojen elinympäristöissä kasvaa suoluontoon kuuluvia kasveja ja eliöitä, minkä lisäksi linnusto voi käyttää sitä elinympäristönään.

Voimakkaasti kuivatetuilta turvetuotantoalueilta vapautuu hiilidioksidia ilmakehään turpeen hajoamisen seurauksena. Tuotannon päätyttyä turpeen hajoaminen olisi saatava hallintaan – parhaassa tapauksessa saada alue sitomaan hiiltä.

Seuraavaksi hankkeessa tehdään varsinainen toteutussuunitelma, jonka perusteella kosteikon toteuttamistyöt on mahdollista kilpailuttaa ja toteuttaa. Hankkeeseen on saatu rahoitusta EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hankkeen kesto on 1.4.2024-31.3.2026 ja siinä tehdään yhteistyötä ennallistamisen ympäristövaikutuksien seurantaa ja arviointia tutkivan Suomen Ympäristökeskuksen (Syke) hankkeen kanssa.

Lisätietoja antaa:

Risto juntunen
+358 40 521 9653
risto.juntunen@conifer.fi