Toimintamme perustuu oikea-aikaiseen järkiperäiseen metsänhoitoon jossa huomioidaan myös luontoarvot, metsien monikäyttöisyys ja hiilitase. Vuosina 2021 ja 2022 hankimme asiakkaillemme metsätiloja yhteensä yli 100 miljoonan euron arvosta ja tavoitteenamme on lisätä tilahankinnan volyymia tulevina vuosina.

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä tuulivoimaa ja muita kehityshankkeita, kuten hiilensidonta ja luonnontuotteiden hyödyntäminen hallinnoimissamme metsissä. 

Asiakkaat

Coniferin asiakkaat ovat kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Asiakkaisiimme kuuluu kotimaisia yleishyödyllisisiä säätiöitä, eläkesijoittajia ja ulkomaisia pitkäjänteisiä vastuullisia instituutiosijoittajia. Jaamme asiakkaidemme arvot pitkäjänteisestä vastuullisesta metsäsijoittamisesta hiilensidonta ja luontoarvot huomioiden.

Yhteistyökumppanit

Metsänhoitotöissä apunamme on laaja yhteystyöverkosto alueellisia ja valtakunnallisia metsänhoidon ammattilaisia.

Hankinnassa käytössämme on alan parhaat analyysityökalut sekä välittäjäkumppanit ja metsäammattilaiset.

Kokonaisuudessa hallinnoimme n. 115 000 hehtaaria metsää, jonka puuston tilavuus on yli 13 miljoonaa kuutiometriä ja arvo yli 400 miljoonaa euroa. Hallinnoimme muun muassa AARI Yhteismetsää.

Conifer Consulting lukuina

0
hehtaarin metsäomaisuus
0 milj.
kuutiometrin puutilavuus
0 milj.
arvo yli